NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG AN NINH PARADOX

Zone: Vùng bảo vệ của cảm biến, có thể hiểu một cảm biến tương ứng với một zone. Vd: Bảng mạch điều khiển SP6000 hỗ trợ mở rộng lên đến 32 zone có nghĩa cho phép kết nối lên đến...

BABYWARE - PHẦN MỀM CẤU HÌNH HỆ THỐNG PARADOX

Với việc phải cấu hình hệ thống thủ công bằng việc phải nhập mã số trên bàn phím một cách khó khăn, mất thời gian và cấu một cách không trực quan và dễ dàng xảy ra sai sót. Không...