BABYWARE - CÁC PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI VỚI BẢNG ĐIỂU KHIỂN

Ngày đăng: 11/10/2023

Link tải phần mềm Babyware cho những ai chưa có: Babyware download. Tiến hành cài đặt trên file setup.

Link video tham khảo: Video hướng dẫn kết nối

Mở phần mềm Babyware, lưu ý chạy chế độ "Run as administrator". Mật khẩu truy cập: 1234 (mặc định).

Tại cửa sổ đăng nhập xuất hiện của sổ như hình:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Chọn Add để thêm  Account mới

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Chọn Lable để thay đổi tên account vừa tạo
Chọn Connection option để thay đổi cổng kết nối

A screenshot of a computer

Description automatically generated

      1. Phương thức kết nối bằng Serial Number của panel (truy cập từ xa qua internet)

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Kết nối internet cho panel qua IP150+

Diagram

Description automatically generated

Kết nối GPRS cho panel qua PCS250 (Lưu ý phải cấu hình APN nhà mạng cho panel: Tham khảo hướng dẫn cấu hình APN bằng bàn phím hoặc cú pháp nhắn tin)

- Điều kiện panel có kết nối internet

- Panel S/N: Nhập seri number của panel

- IP Module Password: Nhập mật khẩu (“admin” nếu sử dụng PCS, “paradox” nếu sử dụng IP150+)

      2. Phương thức kết nối bằng IP/DNS (tài khoản Insite Gold đã được tạo)

- Site id: Nhập site ID mà panel đã tạo

- Email Address: Nhập email dùng để tạo tài khoản InsiteGold

- IP Module Password: Nhập mật khẩu (“admin” nếu sử dụng PCS, “paradox” nếu sử dụng IP150+)

      3. Phương thức kết nối bằng mạng nội bộ

- Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm IP của module IP150+

- IP Port: mặt định 10000

- IP Module Password: Nhập mật khẩu (“admin” nếu sử dụng PCS, “paradox” nếu sử dụng IP150+)

       4. Phương thức kết nối trực tiếp bằng cáp 307USB

Không có mô tả ảnh.

Chọn Serial để kết nối vào cổng Serial

Cài đặt driver USB307 nếu phần mềm chưa nhận port: 307USSB Drivers download.

Sau khi chọn phương thức kết nối xong Click OK

Nhấn Connect để kết nối phần mềm sẽ tự động phát hiện và nhận biết được thiết bị đang được kết nối