NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG AN NINH PARADOX

Zone: Vùng bảo vệ của cảm biến, có thể hiểu một cảm biến tương ứng với một zone. Vd: Bảng mạch điều khiển SP6000 hỗ trợ mở rộng lên đến 32 zone có nghĩa cho phép kết nối lên đến...