NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG AN NINH PARADOX

Ngày đăng: 11/10/2023

Zone: Vùng bảo vệ của cảm biến, có thể hiểu một cảm biến tương ứng với một zone. Vd: Bảng mạch điều khiển SP6000 hỗ trợ mở rộng lên đến 32 zone có nghĩa cho phép kết nối lên đến 32 cảm biến.

Partitions (Area): Khu vực bảo vệ mỗi khu vực cho phép quản lý nhiều zone tức nhiều cảm biến và có thể điều khiển bật tắt độc lập với nhau.

PGM: Ngõ ra điều khiển, cho phép cấu hình điều khiển các thiết bị điện cơ bản.

ID PANEL và PC PASSWORD: Mật khẩu truy cập khi sử dụng phần mềm BabyWare truy cập vào hệ thống. Phần mềm sẽ yêu cầu thay đổi từ lần đầu khi đăng nhập vào. Khi tạo mới account cần phải nhập mật khẩu để tiến hành truy cập vào hệ thống.

Installer code: Mật khẩu dành cho người lập trình cấp phép quyền truy cập và thao tác cấu hình toàn bộ hệ thống.

Master code: Mật khẩu dành cho người quản trị cấp phép truy cập và cấu hình đơn giản cho người dùng và quản trị người dung cấp dưới.

User code: Mật khẩu dành cho người dung cấp phép cho việc điều khiển tắt mở hệ thống.

ARM: Kích hoạt (bật) hệ thống vào trạng thái bảo vệ

DISARM: (Tắt) hệ thống thoát khỏi trang thái bảo vệ hoặc tắt cảnh báo sau khi xảy ra báo động.

ALARM: Hệ thống phát hiện đột nhập và đang cảnh báo

Entry Delay: Sau khi cảm biến phát hiện tín hiệu đột nhập hệ thống sẽ không kích hoạt cảnh báo ngay mà sẽ có độ trễ “Entry Delay” đã được thiết lập trước. Khoảng thời gian cho phép người dùng DISARM hệ thống. Sau đó, nếu hệ thống không được DISARM sẽ chính thức kích hoạt cảnh báo.

Exit Delay: Khoảng thời gian trễ cho phép người dùng thoát khỏi khu vực cảm biến bảo vệ sau khi ARM hệ thống. Trong khoảng thời gian “Exit Delay” hệ thống sẽ không kích hoạt cảnh báo khi có bất kỳ tín hiệu cảm biến. Sau khoảng thời gian đã đặt trước hệ thống chính thức ARM.

Tín hiệu NO/NC: Còn được gọi là tín hiệu khô. NO (Normal Open) tức là thường mở, NC (Normal Close) tức là thường đóng.

RF (Radio Frequency): Sóng điện từ tần số vô tuyến là phương thức truyền dẫn tín hiệu không dây.

BYPASS: Bypass là bỏ qua cảm biến cũng có hiểu là tắt cảm biến trong một khoảng thời gian (1 chu kỳ Arm/Disarm). Cần phải thực hiện lại thao tác cho chu kỳ kế tiếp.

Viết bình luận của bạn: