BABYWARE - PHẦN MỀM CẤU HÌNH HỆ THỐNG PARADOX

Ngày đăng: 05/10/2023
Với việc phải cấu hình hệ thống thủ công bằng việc phải nhập mã số trên bàn phím một cách khó khăn, mất thời gian và cấu một cách không trực quan và dễ dàng xảy ra sai sót. Không thể nâng cấp và cài đặt phần mềm cho hệ thống một cách nhanh chóng. 
BABYWARE cho phép kết nối từ trung tâm báo động đến với máy tính qua cổng serial hoặc có thể kết nối từ xa qua internet sẽ giúp người cài đặt nhanh chóng trong việc cấu hình và sửa chữa hệ thống.
 

Link tải phần mềm: Babyware v5.5.37 download.

Link driver: 307USB Drivers download.

 

 

Viết bình luận của bạn: