NEWare - PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TRÊN MÁY TÍNH

Ngày đăng: 05/10/2023
Phần mềm quản lý, giám sát tín hiệu báo động và các tính năng bảo mật (EVO192)

 

Tính năng:
  • Phương thức kết nối giữa máy tính và trung tâm thông qua kết nối trực tiếp bằng cáp hoặc từ xa qua internet.
  • Kích hoạt bản quyền thông qua IP150+.
  • Hỗ trợ cấu hình thêm xoá tài khoản người dùng.
  • Giám sát hệ thống thời gian thực (giám sát trạng thái hệ thống, trạng thái các zone và các lỗi nếu có).
  • Cho phép tải lên mặt bằng bản vẽ khu vực kiểm soát.
  • Cho phép bật tắt (Arm/Disarm) hệ thống.
  • Phần mềm kích hoạt trên một bảng mạch điều khiển và một máy tính duy nhất.
  • Chỉ hỗ trợ trên dòng EVO series.
 
Link tải phần mềm: NEWare v5.1.19 download.