Hệ thống giám sát an ninh PARADOX hoạt động như thế nào?

Ngày đăng: 12/11/2021

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 cùng với sự phát triển vượt bậc trong các lĩnh vực kỹ thuật số hay hệ thống kết nối vạn vật Internet Of Thing (IOT) mang đến sự thay đổi nhanh chóng trong việc con người áp dụng nó vào trong cuộc sống.

Một hệ thống cảnh báo an ninh cũ với chức năng cảnh báo tại chổ đã quá đỗi lỗi thời. Hãy cùng tìm hiểu thêm một số phương thức cảnh báo mà PARADOX đem đến