INSITE GOLD - Cơ hội trải nghiệm miễn phí hệ thống giám sát an ninh cao cấp trong lòng bàn tay

Ngày đăng: 12/11/2021

Insite Gold là ứng dụng nổi tiếng của Paradox, tối ưu việc giám sát hệ thống an ninh trên thiết bị mobile. Với Insite Gold được cài đặt trên diện thoại, mọi thông tin sẽ được bạn kiểm soát chặt chẽ ở bất cứ nơi đâu. Việc tương tác với hệ thống báo động lúc này sẽ trở nên trực quan, dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Ivy Shield Security Store đang có chương trình hỗ trợ tặng bản quyền phần mềm Insite Gold cho tất cả các khách hàng, đối tác chốt đơn hàng Tủ báo động (có thiết bị IP150+) (gói bản quyền 01 năm)

Features:
✅ Multi-site
✅ Configure ParadoxMyHome Site
✅ Configure and program Camera site including Google Drive backup
✅ Push notification
✅ Panel Master full control
✅ View (VOD) play video event files
✅ Configure and control PGMs
✅ Control access doors (grant access, lock, unlock)
✅ Arm, Disarm system
✅ Panic buttons
✅ Android and iOS

System Requirements:
✅ iPhone iOS V6.0 or higher
✅ Android V4.2 - V.4.4.4 or higher