Hỗ trợ đào tạo

Thế mạnh của Công ty Henry International: 

  • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm.
  • Có trách nhiệm trong quá trình hỗ trợ đại lý khi sử dụng.
  • Luôn có các khóa đào tạo thường niên